Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vind je hier: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij belastingdienst.nl natuurlijk. Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit te schenken. Je mag door de Geefwet bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Ook daarover kun je meer lezen op de site www.daargeefjeom.nl. Onderstaand vind je voor Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit de ANBI-gegevens op een rij.

Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit

Ookmeerweg 206

1068 AX Amsterdam

Tel            : 020- 619 95 89

Fax           : 020-667 43 46

E-mail     : amsterdamsuleymaniyecamii@live.nl

Web        : www.suleymaniyecamii.nl

Het RSIN (fiscaal nummer)                  : 8051.38.055

KVK Nummer                                        : 412 144 78 Amsterdam

IBAN nummer                                       : NL16RABO 0373 1347 11 (Onze rekening nummer voor uw Giften)

Doelstellingen (SMART)

 • Het verlenen van sociale hulp aan mensen zonder aanzien van huidskleur, ras, geloofs- en/of politieke overtuiging, een en ander in de ruimste
 • Onder het bovenstaande valt mede het oprichten en beheren van een uitvaartfonds waaruit zowel uitvaartkosten als reis – en overige kosten met betrekking tot overlijdensgevallen in binnen – of buitenland kunnen worden betaald
 • Het bevorderen van de integratie van Turkse jongeren in de Nederlandse samenleving
 • Gericht op de integratie en organiseren van diverse activiteiten
 • Het verhogen van vrijwilligerskracht en draagvlak in de brede samenleving
 • Het uitgeven van publicaties
 • Het creëren van synergie en partnerschappen tussen instellingen

Doelgroep

Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit richt zich op de bevolking van alle bevolkingsgroep. Iedereen kan zich aanmelden voor een mailing om op de hoogte te blijven van activiteiten.

Beleidsplan

De Stichting is opgericht met het doel het behartigen van de belangen samenhangende met de sociale zekerheid en educatie en zorgen voor hulpverlening en solidariteit binnen en buiten de Turks-Nederlandse gemeenschap.

Financiële verantwoording:

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting heeft donateurs die de stichting een warm hart toedragen en op wiens instigatie de stichting is opgericht. Met de giften van deze donateurs is het pand Ookmeerweg 206 te Amsterdam aangekocht om dienst te doen als ontmoetingscentrum/gebedsruimte voor de islamitische gemeenschap in Amsterdam. De exploitatie van het pand gebeurd met de giften van onze donateurs. Voorts worden activiteiten georganiseerd om fondsen te werven voor de stichting, zoals bijvoorbeeld het organiseren van Culturele dagen.

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuur

 • Het bestuur is der stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie leden.
 • Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en penningmeester.
 • Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dat wensen.

Hieronder staande de huidige bestuursleden.

Voorzitter              : Hikmet KARAKIS

Vicevoorzitter       : Aydin ÇELIK

Penningmeester   : Tuna COSKUN

Secretaris               : Ergül YAMAN

Lid                           : Ismail Simsek

Beloningsbeleid:

De Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit beloont zijn/haar bestuurders op geen enkele manier, deze doen het werk volledig vrijwillig.

Inhoudelijk en financieel jaarverslagen:
De Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit publiceert periodiek een inhoudelijk en financieel jaarverslag waarin de activiteiten, ontwikkelingen en een financiële verantwoording in terug te vinden zijn. De volgende jaarverslagen zijn beschikbaar:

2015

2016

Activiteiten verslag

Religieuze activiteiten:

 • Dagelijks 5 maal islamitisch gebed
 • Teravih gedurende vastenmaand Ramadam
 • Suikerfeest
 • Offerfeest

Sociaal-culturele activiteiten:

 • Dagelijks 19:30-23:00
 • Multiculturele kinderfeestdag
 • Thema dagen voor vrouw
 • Thema avonden voor 50+’ers
 • Schoonhoudactie van buurt
 • Voorlichtingsbijeenkomsten zoals actuele onderwerpen, lokale verkiezingen, landelijke verkiezingen, gezondheidsvoorlichting, belastingen enz…
 • Picknicken met de buurt
 • Politiekdebat
 • Zaalvoetballen
 • Filmavonden
 • Uitjes voor basisschoolkinderen
 • Sociale ,Culturele en Sportieve Activiteiten
 • Culturele/muzikale evenementen

Educatieve activiteiten:

 • Turkse taal voor kinderen
 • Muziekles
 • Volksdansen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Voorlichtingsbijeenkomsten zoals actuele onderwerpen, lokale verkiezingen, landelijke verkiezingen, gezondheidsvoorlichting, belastingen enz…
 • Een kleine bibliotheek, een lokaal waar mensen overdag en ’s avonds hun vrije tijd kunnen doorbrengen