Camimizde Hollanda içi ve yurt dışı kurban kampanyası devam etmektedir.